Klicka på den rubrik du vill läsa mer om..

1. ALLMÄNT

1.1 Våra allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via www.trendhouse.se. Avtal ingås mellan dig och Trend House AB, organisationsnummer 556351-3828. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Trend House framgår på sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via sajten. 1.2 För att kunna beställa på sajten måste Du ha fyllt 18 år. Trend House accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Trend House förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). 1.3 Trend House reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Trend House har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Trend House naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Trend House fortsätter med beställningen. All bildinformation på sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Trend House ansvarar inte för information på sajten som kommer från en tredje part. 1.4 Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Trend House eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Trend House.

2. AVTAL VID BESTÄLLNING

2.1 För att kunna göra ett köp via sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Trend House Integritetspolicy. 2.2  Ett avtal om köp ingås först när Trend House har bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Trend House per e-post. Trend House uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Trend House:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Trend House. Om beställningen återkallas så kommer Trend House att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal-eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. PERSONUPPGIFTSHANTERING

3.1  Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. * Gäller konsumentköp och ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor. ** Delbetalning erbjuds för närvarande bara privatpersoner. Se även Klarnas Allmänna villkor. Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Klarna på 08- 120 120 10 Mån-Tors mellan 08.00 – 20.00, fredagar 08.00-18.00 och helger 10.00 – 17.00. Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och Klarna som vi inte lyckas lösa kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, tel:+46 (0)8-508 860 00.

4. PRISER, AVGIFTER & BETALNING

4.1 Vid beställning via sajten gäller de priser som anges. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat vid betalningssidan. 4.2 Du kan betala med Klarna hos oss. Trend House har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Trend House. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Klarna göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Trend House förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på sajten.

5. KAMPANJER & ERBJUDANDEN

5.1 Trend House kan från tid till annan erbjuda kampanjer på sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Trend House i samband med kampanjen. Trend House förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. LEVERANS & TRANSPORT

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på sajten. Om inte annat särskilt avtalats t.ex. i samband med bokning av varor som ”är påväg till vårt lager”) sker leveransen oftast inom 3-7 arbetsdagar. Om varan är ”Restnoterad” ska Kundtjänst ska ta kontakt med kunden och stämma av annat leveransdatum. Leveransdatumet ska vara inom 30-60 arbetsdagar räknat från det att Trend House skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Kunden har  samtidigt vid detta tillfället rätt att häva köpet. 6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet. 6.3 Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Trend House rätt att debitera dig en avgift på 200 kr

7. ÅNGERRÄTT

7.1 Vid köp av varor på sajten gäller alltid 30 dagars ångerrätt (på nedsatta varor gäller 7 dagars öppet köp och ) i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Trend House detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). 7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor: (a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; (b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater och eltandborstar); eller (c) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling. 7.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen. 7.4 Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka tillbaka din retur inom 30 dagar (från den dagen du tog emot ditt paket). Du ska skicka med följesedeln i paketet med information om vad som ska returneras. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum du som kund tog emot ditt paket. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i helst orginalförpackning. Returer ska göras till Trend House enligt de metoder och anvisningar som anges på sajten, du finner dessa här. 7.6 Ibland kan Trend House erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på sajten. 7.7 När Du ångrar ditt köp betalar Trend House tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Trend House rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. 7.8 Trend House betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Trend House tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Trend House får dock vänta med återbetalningen tills Trend House tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1 Vissa av Trend House varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på sajten eller i dessa villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. 8.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Trend House så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på sajten. 8.3 Trend House står för returfrakten för godkända reklamationer. 8.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Trend House att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Trend House strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Trend House mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Trend House förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Trend Hosue riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. LÄNKAR

Trend House kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Trend House kontroll, och webb-platser utanför Trend House kontroll kan länka till sajten. Även om Trend House försöker säkerställa att Trend House enbart länkar till webbplatser som delar Trend House personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Trend House inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella sajten.

10. FORCE MAJEURE

Trend House ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Trend House inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Trend House dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Trend House rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. ÄNDRINGAR I VILLKOREN

Trend House förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Trend House har informerat dig om ändringarna. Trend House rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. TILLÄMPLIG LAG & TVIST

13.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Trend House kundtjänst. 13.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Trend House kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Trend House beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. 13.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol. Dessa Villkor har fastställts av Trend House den 2020-02-16.

HOS OSS KAN DU SMIDIGT & SÄKERT BETALA MED KLARNA CHECKOUT!

Du kan enkelt använda dig av faktura, direktbetalning, delbetalning eller kortbetalning i kassaläget.

FAKTURA

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått din beställning.

 • Få alltid din beställning innan du betalar
 • Betalningstid – alltid upp till 30 dagar med Klarna
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alltid 30 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
 • Ladda ner dina fakturor från Klarna.
 • Möjlighet till delbetalning**

BETALNINGSVILLKOR

Kredittiden är alltid minst 30 dagar från fakturadatum. Näringsidkare kan, när det så anges i kassan, erbjudas en kredittid på 30 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen. En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

KREDITPRÖVNING

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

OMVANDLING AV FAKTURA TILL EN FLEXIBEL DELBETALNING

När du har fått hem din faktura kan du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, erbjudas att betala in ett lägre belopp och på så sätt ansöka om att göra om din faktura till en flexibel delbetalning. Detta innebär att du betalar i din egen takt med minst 50 kr per månad. Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig administrativ avgift, 19,90% i rörlig ränta och betalning över 12 månader är 29,22%. Varje delbetalning blir då 955 kr per månad och din totalkostnad blir 11 458 kr. För omvandling av din faktura till en flexibel delbetalning gäller följande allmänna villkorHär hittar du även information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. * Gäller konsumentköp och ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor. ** Delbetalning erbjuds för närvarande bara privatpersoner.

DELBETALNING

Du kan ansöka om att betala i din egen takt eller betala ett fast belopp per månad. När du delbetalar med Klarna gäller alltid följande:

 • Du får hem varan innan du betalar
 • Du samlar alla dina köp på en månadsfaktura
 • Du betalar i din egen takt eller ett fast belopp per månad

KONTO – BETALA I DIN EGEN TAKT

Du betalar valfri summa per månad. Det lägsta belopp du kan betala är 1/24 av beloppet som återstår och inte mindre än 50 kr varje månad. Du kan när du vill betala hela det återstående beloppet. En administrationsavgift om 29 kr i månaden tillkommer på fakturan. Exempel: Vid ett köp om 10000 kr är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid.

FAST DELBETALNING

Fast delbetalning från Klarna innebär att du delar upp din betalning på 6, 12 eller 24 månader (och hos vissa butiker t.o.m. 36 månader). Du vet från början vilken din månadskostnad blir – och du vet när du har betalat klart. Vid fast delbetalning beräknas räntekostnaden på det totala utestående beloppet, vilket betyder att månadskostnaden blir högre den första månaden och lägre den sista månaden. Länk till Klarnas Allmänna villkor. Länk till Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation.

ANSÖKAN OCH ACCEPT

Om Klarna godkänner din ansökan om delbetalning kommer beloppet att läggas till ditt befintliga Klarna Konto. Om Klarna godkänner din ansökan och du inte redan har ett Klarna Konto kommer vi att skicka en bekräftelse till dig. När du har fått din bekräftelse har du ett Klarna Konto. Klarna förbehåller sig rätten att neka din ansökan om delbetalning.

KREDITPRÖVNING OCH PERSONUPPGIFTSHANTERING

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Har du varor som är restnoterade i ditt köp + varor som inte är det, så skickas hela din order när allt finns på lager! Vill du ha delleverans eller andra frågor om din leverans, kontakta kundtjänst här.

Din order hanteras normalt inom 24 timmar och skickas sedan med nästkommande hämtning av din valda speditör. Vid stora kampanjer och högtider tackar vi dig för ditt tålamod och för din förståelse i att hanteringstiden i vissa fall kan bli något längre. Vi ser naturligtvis alltid till att göra vårt allra yttersta för att du så snart som möjligt ska få motta din beställning. Vår normala leveranstid efter att din beställning har bekräftats är 2-5 arbetsdagar med Schenker Ombud. Observera att röda & helgdagar ej är inkluderade och att leveranstiden gäller för adresser inom Sverige. Om du beställer varor som ”är på väg till vårt lager” sker leveransen oftast inom 2-10 arbetsdagar. Ibland är vissa varor restnoterade hos vår leverantör, i dessa fall återkommer vi från kundtjänst med information kring produkten till dig och i det läget kan du som kund godkänna eller häva köpet.

Om du handlar över 800:- så skickas ditt paket fraktfritt till ett valfritt serviceställe, annars tillkommer en fraktkostnad på 69 kr.

Gör såhär vid retur: 

Schenker Ombud som fraktalternativ. 
 • Fyll i retur-formuläret, bl.a. orsak till returen.
 • Lägg i HELA din FÖLJESEDEL (ifyllt) samt varan du vill returnera i originalförpackningen.
 • Var noga med att FÖRSLUTA DEN VÄL!
 • Klistra sedan på medföljd retur-sedeln på paketet.  (Den gamla får ej synas)
 • Gå till närmaste ombud & be om att få skicka varan. Ta alltid kvitto. Det är din garanti på att du fått paketet skickat och behövs te.x om paketet försvunnit under transport.
 • När vi mottagit din vara så förs dina pengar över automatiskt tillbaka till ditt konto. Du kommer få ett bekräftelse-mail på detta.
 •  Vid byte av vara, gör en retur enligt ovan & gör sedan en ny beställning på hemsidan på den nya varan.
 • Du kommer bli debiterad 69 kr för returfrakten. 
 • Du kan också lämna tillbaka varan i butik (enbart hos Trend House, Värnamo). Du får då ett bevis att du lämnat tillbaka varan, sedan görs en kreditering på din Direktbetalning eller Faktura.

 Ta med Kundordern som kvitto! Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 30 dagar (på nedsatta varor gäller 7 dagars öppet köp). Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, gäller inte ångerrätten. Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. När du utnyttjat din ångerrätt ska du, om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss. Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt prova av den (gäller ej smycken, strumpbyxor och underkläder). Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Skydds-plast runt kartong / produkt på elektroniken ska vara kvar för godkänd retur, dvs. ej använd.

Vi försöker alltid hålla vår sajt 100% uppdaterad med varulagret, men eftersom vi delar lager med fysisk butik så finns det alltid en chans att att någon vara kan ta slut. Om detta skulle hända kommer vi kontakta dig och finna en lösning. Skulle du behöva reklamera en vara så ta kontakt med oss så fort som möjligt! Skriv till oss här.

Hämta alltid ut ditt paket i god tid! Om paketet ligger längre tid på ditt ombud än 7 dagar, skickas det tillbaka till oss. Då är vi berättigade att debitera dig för den kostnaden (expeditionsavgift, hanteringsavgift och returkostnad) på 200:-

När vi har mottagit din retur så redigerar vi ditt köp inom 2 arbetsdagar. Klarna ska sedan betala tillbaka dig inom 1-3 arbetsdagar. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

PERSONUPPGIFTER

Trend House värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Trend House målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Trend House samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Trend House AB,  556351-3828, Storgatan 26A, 331 30 Värnamo är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på sajten genom cookies. De personuppgifter som Trend House behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra sajten, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Trend House koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Trend House koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Trend House iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Genom att godkänna policyn på sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES. Om hela eller delar av Trend House verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. Trend House använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. Trend House använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Trend House sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Trend House åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på sajten. Den kan alltså inte skickas per e-post. Trend House vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Trend House förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Trend House korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: Trend House Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

LÄNKAR

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Trend House inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter. Trend House förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på sajten.

COOKIES

Läs mer om cookies här.

VAD ÄR COOKIES?

På Trend House webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på sajten. Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessioncookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

HUR ANVÄNDS COOKIES?

Trend House använder cookies för att förbättra sajten för besökaren t.ex. genom att anpassa sajten efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din shoppingbag, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på sajten och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Trend House så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker sajten samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessioncookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av sajten. Genom att godkänna Trend House allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Trend House webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Trend House webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

HUR TAR MAN BORT COOKIES?

Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du uppmanas varje gång Trend House webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att ta bort tidigare lagrade cookies. Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder. Om du använder en PC kan cookies tas bort med hjälp av kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Om det inte fungerar eller om du använder en MAC, klicka på länken för den webbläsare som du använder:

Observera att om du väljer att inte använda cookies är funktionaliteten hos vissa delar av webbplatsen begränsad. Du kan till exempel inte genomföra ett köp.

Vi på Trend House jobbar med många olika leverantörer.

Storlekarna skiljer sig oftast mellan olika varumärken.

Klicka på länken nedan för att se respektive varumärkes storleksguide.

Om du inte hittar den informationen du behöver, är du alltid välkommen att fråga oss via mail: [email protected]

 

Gå till gudien här:  STORLEKSGUIDEN

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post ([email protected]).

Vi finns här för dig och dina frågor

4 reaktioner på ”Hjälp”

 1. Susanne johansson

  Hej ha skickat tillbaka en tröja som inte alls den jag beställt men ha ej fått det på email att det registrerat inlämningskvitto 98231004768se

  1. Carl Schrewelius

   Hej! Vi hoppas den dyker upp hos oss imorgon, vi registrerar alla returer dagligen. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt för att du fått fel vara. Ha det gott/ Trend House

 2. Jeanette Uttelius

  ANg faktura och ordernummer: 549134

  Har fått en påminnelse på 118:-
  Beställdes den 25/10
  Lite frågande på vad det gäller??

  Vet att jag beställde en klänning (som var slutsåld ) samt ett par byxor som jag returnerade.
  den 9/11 betalde jag 69:- för vad jag tror var returfrakt.

  Återkom gärna till mig tack 🙂

  1. Carl Schrewelius

   Hej Jeanette!
   Har skickat detta ärende till Emma på Kundservice & hon kontaktar dig under dagen.
   Bästa hälsningar, Lovisa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

VARUKORG
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0