1. ALLMÄNT

1.1
Våra allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via www.trendhouse.se. Avtal ingås mellan dig och Trend House AB, organisationsnummer 556351-3828.

Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Trend House framgår på sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via sajten.

1.2
För att kunna beställa på sajten måste Du ha fyllt 18 år. Trend House accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Trend House förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Trend House reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Trend House har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Trend House naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Trend House fortsätter med beställningen. All bildinformation på sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Trend House ansvarar inte för information på sajten som kommer från en tredje part.

1.4 Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Trend House eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Trend House.

2. AVTAL VID BESTÄLLNING

2.1 För att kunna göra ett köp via sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Trend House Integritetspolicy.

2.2  Ett avtal om köp ingås först när Trend House har bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Trend House per e-post. Trend House uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Trend House:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Trend House. Om beställningen återkallas så kommer Trend House att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal-eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. PERSONUPPGIFTSHANTERING

3.1  Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

* Gäller konsumentköp och ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.

** Delbetalning erbjuds för närvarande bara privatpersoner.

Se även Klarnas Allmänna villkor.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Klarna på 08- 120 120 10 Mån-Tors mellan 08.00 – 20.00, fredagar 08.00-18.00 och helger 10.00 – 17.00. Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och Klarna som vi inte lyckas lösa kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, tel:+46 (0)8-508 860 00.

4. PRISER, AVGIFTER & BETALNING

4.1 Vid beställning via sajten gäller de priser som anges. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat vid betalningssidan.

4.2 Du kan betala med Klarna hos oss. Trend House har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Trend House. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Klarna göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Trend House förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på sajten.

5. KAMPANJER & ERBJUDANDEN

5.1 Trend House kan från tid till annan erbjuda kampanjer på sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Trend House i samband med kampanjen. Trend House förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. LEVERANS & TRANSPORT

6.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på sajten. Om inte annat särskilt avtalats t.ex. i samband med bokning av varor som ”är påväg till vårt lager”) sker leveransen oftast inom 3-7 arbetsdagar.

Om varan är ”Restnoterad” ska Kundtjänst ska ta kontakt med kunden och stämma av annat leveransdatum. Leveransdatumet ska vara inom 30-60 arbetsdagar räknat från det att Trend House skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Kunden har  samtidigt vid detta tillfället rätt att häva köpet.

6.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Trend House rätt att debitera dig en avgift på 150 kr

7. ÅNGERRÄTT

7.1
Vid köp av varor på sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Trend House detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b)
varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater och eltandborstar); eller

(c)
ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

7.3
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.4
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka tillbaka din retur inom 14 dagar (från den dagen du tog emot ditt paket). Du ska skicka med följesedeln i paketet med information om vad som ska returneras. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

7.5
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum du som kund tog emot ditt paket. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i helst orginalförpackning. Returer ska göras till Trend House enligt de metoder och anvisningar som anges på sajten, du finner dessa här.

7.6
Ibland kan Trend House erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på sajten.

7.7
När Du ångrar ditt köp betalar Trend House tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Trend House rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.8
Trend House betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Trend House tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Trend House får dock vänta med återbetalningen tills Trend House tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1
Vissa av Trend House varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på sajten eller i dessa villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Trend House så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på sajten.

8.3
Trend House står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Trend House att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Trend House strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Trend House mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Trend House förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Trend Hosue riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. LÄNKAR

Trend House kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Trend House kontroll, och webb-platser utanför Trend House kontroll kan länka till sajten. Även om Trend House försöker säkerställa att Trend House enbart länkar till webbplatser som delar Trend House personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Trend House inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella sajten.

10. FORCE MAJEURE

Trend House ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Trend House inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Trend House dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Trend House rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. ÄNDRINGAR I VILLKOREN

Trend House förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Trend House har informerat dig om ändringarna. Trend House rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. TILLÄMPLIG LAG & TVIST

13.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Trend House kundtjänst.

13.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Trend House kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Trend House beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Trend House den 2018-02-16.